Algemene voorwaarden

Met het maken van een afspraak verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden

Annuleren

Het kan zijn dat je onverwachts de afspraak moet afzeggen of verzetten.

Je dient je afspraak 24 uur van tevoren telefonisch of per email met bevestiging te annuleren. Indien je dit in minder dan 24 uur doet of je vergeet af te zeggen dan ben ik genoodzaakt het consult alsnog Voor 50% in rekening te brengen. Iemand anders had in jou plaats geholpen kunnen worden.

Betaling

Consulten dienen contant afgerekend te worden.

Verantwoordelijkheid

Onder alle omstandigheden ben je zelf verantwoordelijk voor de manier waarop je met de ontvangen behandeling omgaat. Wilma Kinnaer is niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor effecten positief dan wel negatief voortvloeiend uit de keuzes en acties die gemaakt of gedaan worden door jou als cliënt, noch voor acties voortvloeiend uit of gedaan naar aanleiding van het geven van een behandeling.

Medische zaken

De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de  verhouding therapeut – cliënt.

De behandeling heeft betrekking  op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld .

De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen behandeling afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor de massage een bedrag per behandeling afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelovereenkomst.

De therapeut  Wilma Kinnaer houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden behandelingen en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien.

De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.

Privacyverklaring

Jou gegevens zijn conform de wetgeving van mei 2018, niet voor anderen zichtbaar en vanzelfsprekend veilig. Ze worden niet met derden gedeeld, Voor de complete privacyverklaring verwijs ik naar het sub kopje Privacy verklaring op de site.

Meer informatie

Wil je meer informatie over voetreflex en wat het voor jou zou kunnen betekenen? Neem dan gerust, geheel vrijblijvend, contact met mij op. Dat kan op de volgende manieren:

Bel mij op 06-20359789. Let op: tijdens behandelingen staat mijn telefoon uit. Ik neem zo spoedig mogelijk contact met u op.

Stuur een SMS of Whatsapp naar 06-20359789

Stuur een e-mail naar kinnaervoetreflex@gmail.com

Gebruik onderstaande button