Privacy Verklaring

Praktijk voetreflex by Wilma , gevestigd in Zeddam gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Hoe wij dat doen vindt je terug in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Praktijk voetreflex by Wilma, Wilma Kinnaer
Gevestigd te Zeddam
Telnr: 0620359789

Je persoonsgegevens

Wilma Kinnaer verwerkt de volgende gegevens:
Naam – adres – telefoonnr- Geboorte datum – emailadres- persoonlijke gegevens waaronder ziekte gegevens.
Deze gegevens worden verwerkt doordat je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Ze worden gebruikt om de client te kunnen informeren en antwoorden en betalingen te kunnen afhandelen.
Wij verwerken persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn of worden.


Geautomatiseerde besluitvorming:

Voetreflex by Wilma neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen
over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang bewaren wij je gegevens?

Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig om de opgedragen werkzaamheden voor je uit te voeren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Gegevens worden uitsluitend en alleen aan derden verstrekt om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Voetreflex By Wilma gebruikt alleen technische en functionele cookies.
Alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen
op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internet browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Jij bent onze klant. Dus heb je het recht om te bepalen welke gegevens wij van je wel of niet ontvangen.

Maar daarnaast heb je nog andere rechten. Wij vatten ze hieronder samen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
– Wanneer je meent, dat wij bepaalde gegevens over jou onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kun je om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor jou werken correct zijn.
– Indien je niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd,
dan kun je ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan je verzoek.
– Indien je dat wenst, kun je ons vragen je gegevens door te zenden aan een derde. Na ontvangst van je verzoek zullen wij hier zo spoedig mogelijk aan mee werken.
– Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen via het contactformulier op deze site. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek .

Klachten over de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan

Zoals hierboven aangegeven, proberen wij zo zorgvuldig mogelijk met je persoonsgegevens om te gaan.
Heb je vragen over de wijze waarop binnen Voetreflex by Wilma wordt omgegaan met je
persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op. Wij zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.
Mocht je klachten hebben over de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan spreken wij de wens uit dat je hierover contact met ons opneemt. Wij beloven je dat deze klacht onze aandacht krijgt.
Mocht je toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met jouw persoonsgegevens zijn
omgegaan, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Meer informatie

Wil je meer informatie over voetreflex en wat het voor jou zou kunnen betekenen? Neem dan gerust, geheel vrijblijvend, contact met mij op. Dat kan op de volgende manieren:

Bel mij op 06-20359789. Let op: tijdens behandelingen staat mijn telefoon uit. Ik neem zo spoedig mogelijk contact met u op.

Stuur een SMS of Whatsapp naar 06-20359789

Stuur een e-mail naar kinnaervoetreflex@gmail.com

Gebruik onderstaande button